hero

Den enkla lösningen
för alla dörrmiljöer

VI ÄR DOORWAY
pil
Doorway förvandlar något av det mest komplexa som finns i ett byggprojekt till något enkelt. Med vår hjälp är det betydligt smidigare att arbeta med dörrmiljöer vid nyproduktion, ombyggnad och underhåll. Det är en komplett lösning för din dörrmiljö, hela vägen från projektering, upprättande av dörruppställning, dörrar och partier till hantering av lås och beslagning samt montage. En kontakt. En garanti. En enklare tillvaro. Kliv in!
ansvar

VI FYLLER HÅLET I VÄGGEN OCH BRANSCHEN

Vi gör det enkelt att hantera dörrmiljöer

Att hantera dörrmiljöer på det traditionella sättet kommer alltid att vara komplext, tungrott och tidskrävande. Därför har vi gjort om hela processen från grunden. Doorway finns till för att fylla hålet i väggen och branschen. Vi är den enda aktören i Sverige som tar ett helhetsansvar för dörrmiljöer från start till mål vid allt från stora nyproduktioner till mindre ombyggnader. Vi erbjuder en väg framåt som du inte trodde fanns och en dörr som alltid står öppen för dig som inköpare, byggare, projektansvarig, ägare eller arkitekt. Det är rätt dörrar och partier samt lås och beslagning på rätt plats i rätt tid.

ikon

En kontakt i jobbet

Om du ser till hela dörrmiljön och alla komponenter som har med dörröppningen, väggen runt omkring och själva dörren att göra, hur många kontakter och olika leverantörer har du? Alldeles för många. Med Doorway reducerar du dina kontakter till en enda kontakt.

ikon

En garanti för allt

Om varje leverantör ansvarar för en liten del av dörrmiljön, vad händer om något går sönder eller blir försenat? Alla skyller på alla och ingen vill ta på sig huvudansvaret. Något som är både kostsamt och tidskrävande. Med Doorway har du en enda garanti för allting.

ikon

En enkel tillvaro

Om du tar bort antalet kontaktytor, leverantörer och garantiproblem, vad händer med ditt byggprojekt? Du får tid över till annat och underlättar din vardag avsevärt. Med Doorway får du en dedikerad partner och problemlösare som sätter dörrmiljön i främsta rummet.

Så här fungerar det

ikon2
Projektering

Doorway tar hand om hela din dörrmiljö och avlastar dig vid nyproduktion och ombyggnad. Vi arbetar också med projekt som rör service och underhåll. För oss spelar det ingen roll vilka krav du ställer på dörrarna, partierna, låsen eller beslagningen. Det kan vara klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra glaspartier med tillhörande trädörrar. Eller en kombination av olika lösningar.

ikon2
Tillverkning

Ett av de största problemen med dörrmiljöer är att man underskattar hur komplext och tidskrävande det är. Det gör att processen ofta kommer i gång för sent. För att underlätta processen har vi utvecklat en unik mjukvara som gör det enkelt för både dig och tillverkarna att förstå vad som ska beställas, tillverkas och levereras. Dessutom arbetar vi enbart med pålitliga leverantörer.

ikon2
Montage

Doorway tar även hand om montaget och fyller hålet i väggen. Vi har egna utbildade montörer och samarbetar med externa byggföretag över hela Sverige. Det gör att du får ett montageteam med specialister som fokuserar uteslutande på din dörrmiljö. Resultatet blir att allt från karmar och dörrblad till lås och beslagning samt kringliggande byggelement monteras på rätt sätt.

ikon2
Garanti

Hade du valt det traditionella sättet, så hade du suttit med en mängd olika garantier från alla inblandade aktörer. Eftersom Doorway är din enda kontakt för hela din dörrmiljö under projektets gång, så har du också en garantikontakt. Allt går via oss. Doorway har löst ett komplext problem och gör att din dörrmiljö blir precis som du har tänkt dig utan obehagliga överraskningar.

bild med hål

Doorway fyller tomrummet

Dörrar, partier och låssystem är komplicerat. Det är särskilt tydligt i större projekt där det krävs många olika lösningar av dörrar, partier, lås och beslagning. En av anledningarna är att dörren har många ingående komponenter. Det är extremt mycket att tänka på; allt från byggregler i BBR, klassningskrav och ställtider vid tillverkning till beslagning, montage och estetiskt uttryck. Svårigheten ligger också i att bedöma hur dörrmiljön kommer att användas i framtiden. Dessutom är det många aktörer inblandade, från beställare, arkitekter och inköpare till projektörer, entreprenörer och konsulter. Många av dessa är oberoende av varandra och i många fall även tillfälliga för ett specifikt byggprojekt. Med andra ord är det mycket information från många olika håll, vilket gör att ingen vill ta sitt ansvar om det uppstår problem eller om något i dörrmiljön inte fungerar som det ska. Viktig information försvinner också på vägen. Det behöver inte vara så här. Lösningen är Doorway.