Dörren till enkel
dörrhantering

Sidan är under uppbyggnad
Background image of a doorway.
Doorway har öppnat dörren till en helt ny spelplan inom dörrhantering i byggprojekt. Vi ger dig som inköpare, projektör och arkitekt en spikrak väg framåt vid nyproduktion. Se det som en one-stop-shop för alla dina dörrar, oavsett om det gäller klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra innerdörrar i trä. Doorway tar fullt ansvar för hela din dörrmiljö och dessutom fullt garantiansvar. En kontakt. En garanti. En enda dörr att öppna. Välkommen in!
Vi tar fullt ansvar och fyller hålet i väggen

En dörr du
inte trodde fanns

Doorway finns till för att fylla hålet i väggen, men också för att fylla ett tomrum i branschen. Vi är den enda aktören i Sverige som tar ett helhetsansvar för dörrmiljöer vid nyproduktion, från start till mål.

En kontakt i jobbet

Om du ser till hela dörrmiljön och alla komponenter, hur många kontakter och olika leverantörer har du? Doorway reducerar dina kontakter till en enda kontakt.

En garanti för allt

Om varje leverantör ansvarar för en liten del av dörrmiljön, vad händer om något går sönder eller blir försenat? Alla skyller på alla. Med Doorway har du en enda garanti.

En enkel tillvaro

Om du tar bort antalet kontaktytor, leverantörer och garantiproblem, vad händer med ditt byggprojekt? Du får tid över till annat. Doorway är din enda problemlösare.

Processen

Projektering
Doorway tar hand om hela din dörrmiljö och avlastar dig vid nyproduktion, oavsett vilka krav du ställer på dörrarna eller vilka dörrar du vill ha.
Tillverkning
Vi ser till att rätt dörrar beställs, tillverkas och levereras i rätt tid. Doorway arbetar endast med välrenommerade och pålitliga dörrtillverkare.
Montage
Därefter tar vi hand om montaget och fyller hålet i väggen. Du kan luta dig tillbaka och vara nöjd med att allt gick snabbt och smidigt hela vägen.
Garanti
Eftersom Doorway har varit din enda dörrkontakt under projektets gång, så har du nu endast en garantikontakt för hela dörrmiljön. Allt går via oss.
Doorway fyller tomrummet
Dörrhantering vid byggprojekt är en komplicerad process. En av anledningarna är att dörren som byggnadsdel har många ingående komponenter. Det är extremt mycket att tänka på; allt från byggregler i BBR, klassningskrav och ställtider vid tillverkning till beslagning, montage och estetiskt uttryck. Dessutom är det många aktörer inblandade, från beställare, arkitekter och inköpare till projektörer, entreprenörer och konsulter. Många av dessa är oberoende av varandra och i många fall även tillfälliga för ett specifikt byggprojekt. Med andra ord är det mycket information från många olika håll, vilket gör att ingen vill ta sitt ansvar om det uppstår problem eller om något i dörrmiljön inte fungerar som det ska. Det behöver inte vara så.

Lösningen är Doorway
Med Doorway gör du din vardag enklare oavsett om du är ute efter brandskyddsklassade dörrar, ljudisolerade dörrar eller inbrottsklassade dörrar för bostäder, kontor eller offentliga miljöer. Vi tar hand om alla dörrar och alla krav. Doorway är en del av Prosero, Nordens ledande säkerhetsföretag med verksamheter inom en rad olika branscher. Exempel är entrélösningar samt nyproduktion av bostäder, kontorslokaler och vårdbyggnader. Hör av dig till Doorway för att underlätta i ditt byggprojekt.

Kontakta oss

Doorway
Skiffervägen 2
553 03 Jönköping
Tel. 010-182 03 00
info@doorway.se
Kontaktperson
Namn Namnsson
Tel. 036-16 38 90
namn.namnsson@doorway.se