Dörren till enkel
dörrhantering

Sidan är under uppbyggnad
Doorway har öppnat dörren till en helt ny spelplan inom dörrhantering i byggprojekt. Vi ger dig som inköpare, projektör och arkitekt en spikrak väg framåt vid nyproduktion. Se det som en one-stop-shop för alla dina dörrar, oavsett om det gäller klassade säkerhetsdörrar i stål eller vackra innerdörrar i trä. Doorway tar fullt ansvar för hela din dörrmiljö och dessutom fullt garantiansvar. En kontakt. En garanti. En enda dörr att öppna. Välkommen in!
Vi tar fullt ansvar och fyller hålet i väggen

Doorway fyller tomrummet

Dörrhantering vid byggprojekt är en komplicerad process. En av anledningarna är att dörren som byggnadsdel har många ingående komponenter. Det är extremt mycket att tänka på; allt från byggregler i BBR, klassningskrav och ställtider vid tillverkning till beslagning, montage och estetiskt uttryck. Dessutom är det många aktörer inblandade, från beställare, arkitekter och inköpare till projektörer, entreprenörer och konsulter. Många av dessa är oberoende av varandra och i många fall även tillfälliga för ett specifikt byggprojekt. Med andra ord är det mycket information från många olika håll, vilket gör att ingen vill ta sitt ansvar om det uppstår problem eller om något i dörrmiljön inte fungerar som det ska. Det behöver inte vara så.


Lösningen är Doorway

Med Doorway gör du din vardag enklare oavsett om du är ute efter brandskyddsklassade dörrar, ljudisolerade dörrar eller inbrottsklassade dörrar för bostäder, kontor eller offentliga miljöer. Vi tar hand om alla dörrar och alla krav. Doorway är en del av Prosero, Nordens ledande säkerhetsföretag med verksamheter inom en rad olika branscher. Exempel är entrélösningar samt nyproduktion av bostäder, kontorslokaler och vårdbyggnader. Hör av dig till Doorway för att underlätta i ditt byggprojekt.

Kontakta oss

Doorway
Skiffervägen 2
553 03 Jönköping
Tel. 036-16 38 90
info@doorway.se
Kontaktperson
Namn Namnsson
Tel. 036-16 38 90
namn.namnsson@doorway.se
Background image of a doorway.